Zaloguj się

31 maja 2011 r. przed południem na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się debiut BS w Limanowej.

Banki Spółdzielcze są nową kategorią emitentów na GPW. Do tej pory z tego sektora na giełdę wstąpiło 14 banków. BS w Limanowej zadebiutował emisją 10 tysięcy obligacji na rynku Catalyst. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie staje się coraz bardziej zaawansowanym parkietem. Catalyst jest nową platformą, która umożliwia obrót obligacjami. Jest to pierwszy w Polsce jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek, który prowadzi wtórny obrót obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi i samorządowymi. Banki uczestniczą w nim od roku i są pionierami.

- Jesteśmy dumni z tego, że znaleźliśmy się w czołówce banków, które podjęły decyzję o emisji obligacji –
mówi Adam Dudek, prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej. – Decyzja o wstąpieniu na parkiet pozwoli nam zwiększyć stabilność działalności banku, jak również przyczyni się do zniwelowania mogących powstać w przyszłości, a dziś niezidentyfikowanych ryzyk bankowych.

W trakcie wprowadzenia na parkiet decyzji i debiutu gratulowali Jerzy Różyński – prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Jan Kuźma – prezes zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS, który był agentem emisji oraz Lidia Adamska – wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Jerzy Różyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że na krajowym rynku finansowym Banki Spółdzielcze są trzecią siłą – nowoczesną, a jednocześnie z tradycjami. Jan Kuźma natomiast docenił starania banków w kierunku poszukiwania sposobów na zwiększenie funduszy własnych i umocnienia pozycji banków na swoich rynkach działania. Dodał również, że dotychczasowe stanowią solidne podstawy rynku Catalyst.

Prezes Adam Dudek odebrał gratulację od Lidii Adamskiej, która wręczyła mu statuetkę rynku Catalyst.

Uroczystość była także okazją do zaprezentowania banku szerokiemu gronu zgromadzonych uczestników.

 

Informacje o wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej obligacjach:

 

Seria: BSL0521

 

Okres: 10 lat

Liczba obligacji: 10.000 

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł           

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 zł

Łączna wartość Obligacji: 10.000.000 zł

Oprocentowanie obligacji:

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 320 p.b. Okresy odsetkowe wynoszą 6 miesięcy. 

Odsetki naliczane są od wartości nominalnej Obligacji.

Odsetki od Obligacji naliczane są od 13.05.2011 r. do Daty Wykupu. 

Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 7,71%.

Jak nabyć obligacje Banku Spółdzielczego w Limanowej:

 

Załóż rachunek w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego BPS - budynek Centrali Banku, Rynek 7, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 79 108

Złóż zlecenie zakupu obligacji;

osobiście

przez Internet

telefonicznie pod nr – 22 53 95 555 lub 801 321 456

 

Przyjdź i skorzystaj z promocji: 

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku do 31.12.2011 r.

do 30.06.2011 r. obniżona prowizja za pośrednictwo w obrocie obligacjami do wysokości 0,12%  wartości transakcji.