Zaloguj się

Redakcja portalu internetowego bs.net przeprowadziła ciekawy wywiad z Adamem Dudkiem – Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Rozmowa dotyczy historii Banku i jego początków. Czytamy m.in. o pierwszej spółdzielni kredytowej w Limanowej, tj. Towarzystwie Zaliczkowym i jego założycielu Antonim Józefie Marsie. Dowiadujemy się o trudnościach z jakimi borykał się Bank w czasach I i II wojny światowej. Ukazane jest funkcjonowanie Banku w latach powojennych i w okresie gospodarki centralnie zarządzanej oraz w czasie transformacji ustrojowej, aż do współczesności.

W wywiadzie znajdujemy również zapowiedź wydania przez Bank „Pamiętników Antoniego Józefa Marsa”, społecznika i filantropa, którego rozwiązania i przemyślenia stosowane w 1905r., nie tylko przysłużyły się rozwojowi spółdzielczości bankowej w Polsce, ale są skarbnicą wiedzy dla młodego pokolenia.

 
Zachęcamy do lektury: Rozmowa z Adamem Dudkiem – Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej