Zaloguj się

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami oferty Kredytu EKOlogicznego.

 

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Limanowej, gdzie od grudnia 2016 roku w ofercie pojawił się nowy Kredyt EKOlogiczny.

 

Kredyt przeznaczony jest na:

1) zakup i/lub montaż instalacji, m.in.:

a) systemów fotowoltaicznych o mocy 2kW – 20kW,

b) pomp ciepła,

c) kolektorów słonecznych,

d) źródeł ciepła opalanych biomasą,

e) układu mikrokogeneracyjnego dla instalacji na biogaz, biopłyny lub biomasę,

f) rekuperacji, wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła;

2) wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) wykonanie pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna);

4) realizację przyłącza do miejskiej sieci cieplnej;

5) wykonanie domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;

6) zakup kotłów centralnego ogrzewania (gazowy, olejowy, węglowy niskoemisyjny, elektryczny, opalany biomasą, w tym kominków);

7) zakup samochodów i pojazdów elektrycznych;

8) realizację innych celów ekologicznych.

 

Kwota kredytu nie może być niższa niż 5.000 zł, a maksymalna nie może przekroczyć 100% wartości przedsięwzięcia oraz kwoty 100 000,00 zł.

Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 8 lat.

Kredyt adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty. Szczegóły na stronie internetowej.