Zaloguj się

Informujemy, że została uruchomiona w Banku nowa, bezpłatna usługa płatności internetowych PayByNet.

„PayByNet” to usługa płatności internetowych stworzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.(KIR S.A.) Jest to elektroniczne polecenie przelewu z przekazywaną przez KIR S.A. w trybie on-line informacją o dokonaniu zapłaty. Oznacza to, iż po wykonaniu płatności za zakupy w Internecie, KIR S.A udziela sklepowi internetowemu gwarancji płatności, środki z przelewu trafiają bezpośrednio na konto sklepu, a zamówienie może zostać zrealizowane natychmiastowo.

PayByNet to jedyna w Polsce usługa płatności internetowych, która umożliwia przekazanie środków pieniężnych bezpośrednio z rachunku bankowego Płatnika na rachunek bankowy Odbiorcy tj.(sklepu internetowego, czy konkretnego Urzędu). Płatności przez Paybynet można dokonywać w Sklepach internetowych oraz Urzędach, które współpracują bezpośrednio z KIR w zakresie obsługi płatności bezpośrednich oraz korzystając z innych systemów transakcyjnych, tj.:

ponieważ interfejs Paybynet dla Banku działa także u wymienionych operatorów płatności.

Krok po kroku, jak dokonać płatności za pomocą PayByNet”

1. W chwili dokonywania zakupów w sklepie internetowym, który akceptuje płatności w systemie PayByNet, przy wyborze rodzaju płatności, należy wybrać PayByNet, a po wyświetleniu strony serwisu – kliknąć logo Grupa BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości, a następnie wybrać województwo małopolskie i Bank Spółdzielczy w Limanowej.

2. Automatycznie następuje przekierowanie na stronę logowania do bankowości internetowej eBankNet,

3. Po zalogowaniu wyświetla się strona z danymi do przelewu, system poprosi o zaakceptowanie przelewu, który został wygenerowany. Transakcja realizowana jest zaledwie w kilka sekund. 

4. Sklep otrzymuje informację o wykonanej płatności, dzięki temu sprzedający może przystąpić do realizacji zamówienia.

Informacje na temat usługi PayByNet: