Zaloguj się

W minionym tygodniu liczba członków SKO w Szkole Podstawowej w Świdniku powiększyła się o nowych uczniów. Do naszego grona zostało przyjętych 15 dzieci z oddziału przedszkolnego.

Dzieci otrzymały książeczki SKO oraz drobne upominki od Banku, za które serdecznie dziękujemy.

Ewa Rapacz
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Świdniku