Zaloguj się

Sprawdź, co nowego oferuje Bank w ramach usługi eBankNet?

W związku z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie korzystania z usługi eBankNet zachęcamy obecnych i nowych Klientów do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Nowością jest m.in. możliwość:

- realizacji przekazów dewizowych,

- doładowania telefonów komórkowych,

- ustalania limitów jednorazowych operacji dziennych i miesięcznych,

- zakładania lokat Inter Standard z oprocentowaniem wyższym o 0,5%.

Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać w każdej Placówce naszego Banku oraz na stronie internetowej w zakładce "Pozostałe usługi", zarówno przy klientach indywidualnych, firmach, jak i gospodarstwach rolnych.

W celu uruchomienia nowych usług należy złożyć w placówce wniosek oraz wypełnić kartę uprawnień użytkownika.