Zaloguj się

18 października 2021 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sechnej. Bank Spółdzielczy w Limanowej wsparł organizacje imprezy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną w Kaplicy w Sechnej, którą celebrował ksiądz Wiesław Dzięgiel – Proboszcz Parafii Ujanowice i ksiądz Jan Gwiżdż- absolwent Szkoły Podstawowej w Sechnej.

Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły uczestniczyli w uroczystości w nowo wybudowanej sali sportowej. Spotkanie rozpoczął polonez z piłkami w wykonaniu uczniów klas V-VIII.Po uroczystym powitaniu przybyłych Gości przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sechnej Marię Drożdż oraz Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha nastąpiło uroczyste poświęcenie obiektu. Dokonał tego Proboszcz Parafii Ujanowice ksiądz Wiesław Dzięgiel.

Niezwykle wzruszającym momentem było uroczyste wręczenie na ręce Dyrektor szkoły symbolicznego klucza oraz Aktu Przekazania Sali Gimnastycznej. Dokonał tego w obecności wszystkich zgromadzonych Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach.

Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali: Jan Hamerski senator RP, Anna Paluch poseł na Sejm RP, Arkadiusz Mularczyk poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska poseł na Sejm RP, Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach, Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Anna Gurgul, Radny Gminy Laskowa Czesław Zelek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Adam Skwarło, Starszy Wizytator Kuratorium w Krakowie Teresa Szczurowska, Sołtys wsi Sechna Elżbieta Zabrzeńska, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Filipek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sechnej Maria Drożdż, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Augustyn.

Kolejnym punktem uroczystości stało się złożenie przez wszystkich uczniów przysięgi sportowca, którą odczytał Czesław Janisz- nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Sechnej. Uczniowie przedstawili także krótkie przedstawienie artystyczne. Najmłodsze uczennice zaprezentowały taniec z obręczami, natomiast uczennice klas V-VIII zaprezentowały układ sportowy. Zgromadzonym na uroczystości przedstawiona została także historia szkoły połączona z prezentacją multimedialną pokazującą, jak zmieniała się baza i wyposażenie szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sechnej Maria Drożdż w swoim przemówieniu wyraziła szczerą wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym sala gimnastyczna powstała, podkreślając jednocześnie, że nowy obiekt sportowy służył będzie całej lokalnej społeczności.  Słowa podziękowania  skierowała do wszystkich sponsorów, dzięki którym organizacja uroczystości mogła się odbyć.Monika Rosiek
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Sechnej