Zaloguj się

22 listopada 2019 r. przedstawiciele Banku spotkali się z uczniami w Roztoce, aby przybliżyć im tematykę finansów i bankowości.

Jakie korzyści przynosi oszczędzanie, czy warto mieć konto bankowe, co to są płatności zbliżeniowe - to tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione podczas spotkania.

Sabina Załupska, Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu, przeprowadziła prelekcje w dwóch grupach. Uczniowie klas od I do III, dowiedzieli się co to jest oszczędzanie, Szkolna Kasa Oszczędności, a także jaką rolę pełnią banki we współczesnym świecie. Natomiast uczniowie klas starszych od IV do VIII rozmawiali o tym jak korzystać z produktów bankowych.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Na zakończenie wzięli udział w krótkim quizie sprawdzającym ich wiedzę, który przeprowadziła Anna Kądziołka – pracownik Banku ds. marketingu. Poprawne odpowiedzi nagradzane były drobnymi gadżetami Banku.

Mamy nadzieję, że spotkanie było ciekawym doświadczeniem i przyczyni się do podejmowania w przyszłości przez młodzież przemyślanych decyzji oraz świadomego korzystania z produktów bankowych.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za miłe spotkanie i możliwość przeprowadzenia lekcji.