Zaloguj się

Banki spółdzielcze nie tylko oferują korzystne usługi finansowe, ale angażują się w życie tzw. małych ojczyzn. Wspierają wydarzenia społeczno-kulturalne, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego terenów, na których prowadzą działalność.

Czy wiesz że Banki Spółdzielcze funkcjonują w Polsce od ponad 150 lat i to wyłącznie w oparciu o polski kapitał? Posiadają swoje placówki w małych miejscowościach jak i w dużych miastach dzięki czemu są najbliżej swoich klientów.

Od lat wspierają inicjatywy lokalnych społeczności, z których się wywodzą. Znają lokalne problemy i uwarunkowania.

Wspierają lokalną gospodarkę oraz przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości, kierując się przy tym zasadą, wedle której najważniejszy jest odpowiedzialny i etyczny biznes a nie maksymalizacja zysków.

Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim, budowanym od pokoleń kapitałem, determinuje silną pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych i w lokalnych społecznościach.

Najlepszym przykładem Banku blisko ludzi jest Bank Spółdzielczy w Limanowej, który w roku bieżącym obchodzi Jubileusz 140-lecia istnienia. Od początku swojej działalności działa na rzecz lokalnej społeczności. Jest jednym z największych sponsorów inicjatyw charytatywnych i społecznych w regionie. Wspiera działalność kulturalną, edukacyjną, sportową czy dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.