Zaloguj się

W dniach od 02.12 - 18.12.2017r. członkowie Spółdzielni Dobrych Serc ogłosili na terenie szkoły konkurs na najpiękniejszą bożonarodzeniową pocztówkę.

 

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wysyłania kartek świątecznych drogą pocztową, zapoznanie uczniów z historią wysyłania kartek z życzeniami oraz z tym, iż to patron naszej szkoły Henryk Sienkiewicz jest pomysłodawcą  i wynalazcą słowa pocztówka. Adresaci świątecznych pocztówek, zachwyceni ich wykonaniem oraz treścią życzeń płynących prosto z serca, często  zatrzymują je na długo. Poprzez zorganizowany konkurs pragnęliśmy  uświadomić naszym kolegom i koleżankom, iż najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie i są ozdobione różnymi technikami.
  

Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami, które w dniu 22.12.2017r. podczas świątecznego apelu wręczyła Pani Dyrektor mgr H. Kaczmarczyk.

 

 

Dorota Kapera
Opiekun SKO w Szkole Podstawowej w Szyku