Zaloguj się

Podsumowanie konkursu na Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem BPS w 2011 roku.

29 listopada w Ossie spotkali się Prezesi Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. Celem spotkania było m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w 2011 roku. 

Kryteria oceny to dynamika następujących pozycji: sumy bilansowej, depozytów, kredytów, zysku brutto, funduszy własnych, wyniku z tytułu odsetek i prowizji, a także wartość wybranych wskaźników.

Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w grupie Banków wyróżnionych, a dalszą pracą będzie dążył do osiągnięcia pozycji Lidera. W obecnej edycji konkursu pierwsze miejsce zdobył Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. Zwycięzcy gratulujemy!