Zaloguj się

SKO Kamionka Mała

W listopadzie, w naszej szkole, został ogłoszony konkurs plastyczno - techniczny na najciekawszą skarbonkę  z surowców wtórnych, który trwał do końca miesiąca. Zostało wykonanych 15 bardzo ciekawych prac. Jury podczas oceny brało pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wykorzystanie surowców wtórnych i estetykę wykonania. Po dłuższych naradach przyznano 3 pierwsze miejsca, 3 drugie, 5 trzecich miejsc i 4 wyróżnienia. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a sponsorem większości nagród był Bank Spółdzielczy w Limanowej za co serdecznie dziękujemy.

Opiekun SKO: Elżbieta Nowak