Zaloguj się

Podsumowanie konkursu międzyklasowego - SKO ZALESIE

Konkurs dotyczył wykonania gazetki  ściennej, promującej różnorodne formy oszczędzania, w tym SKO. Uczniowie poszczególnych klas,  pod nadzorem wychowawców,  wykonali  w swoich salach lekcyjnych bardzo ciekawe i pomysłowe gazetki na temat oszczędzania, które były dostępne dla całej społeczności szkolnej, rodziców i wszystkich  odwiedzających szkołę.

Do konkursu przystąpiło  5 klas  - II, III, IV, V, i VI.

Jury w składzie:

p. M. Trojanowska

p. Józefa  Syjud

p. J. Ziębowicz

najwyżej oceniło gazetkę klasy V , która zdobyła I miejsce – nagroda:  książeczka  SKO z wkładem
25 zł
  z przeznaczeniem na potrzeby klasowe, dodatkowo każdy uczeń oraz  wychowawca stali się posiadaczami długopisu z logo Banku Spółdzielczego.

klasa VI zdobyła II miejsce – nagroda:  książeczka  SKO z wkładem 20 zł z przeznaczeniem na potrzeby klasowe.

 

Opiekun SKO - Janina Ziębowicz