Zaloguj się

Nagrody w II edycji Loterii "Twoje konto z prezentami" zostały rozlosowane.

10 lutego br. w Centrali Banku BPS S.A. w Warszawie odbyło się losowanie wszystkich nagród w Drugiej Edycji Loterii "Twoje Konto z Prezentami". Nad poprawnością losowania czuwała powołana komisja, w skład której wchodzili: Zuzanna Czajkowska z Biura Reklamy i PR Banku BPS S.A. oraz Justyna Kamola i Wojciech Koprowski z firmy G3 (posiadający uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do organizowania loterii promocyjnych). Nad poprawnością losowania czuwał Krzysztof Kołaczek, radca prawny.

 

Od dnia 13 lutego br. rozpocznie się weryfikacja wyłonionych Laureatów w  placówkach bankowych, w których posiadają rachunki osobiste. Pełna lista laureatów Loterii zawierająca rodzaj nagrody oraz imię i nazwisko Laureata zostanie opublikowana na stronie internetowej www.twojekontozprezentami.pl do dnia 2 marca 2012 r.