Zaloguj się

Po dwóch miesiącach oszczędzania nagradzamy uczniów z kas I - V za systematyczne oszczędzanie i zbieranie pieczątek ze "świnkami".

Uczniowie otrzymali wiele wspaniałych nagród od Banku Spółdzielczego. Ta sytuacja zachęciła dzieci do jeszcze systematyczniejszego oszczędzania. Dziękujemy Bankowi za nagrody.


Ewa Rapacz
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Świdniku