Zaloguj się

Z okazji 135-lecia dzialalności Banku ukazała sie monografia Banku Spółdzielczego w Limanowej

Myśląc o historii…

            Myśląc o historii, sądzimy często, że zapisana jest w opasłych tomach poważnych dzieł, dotyczy spraw wielkich i toczy się gdzieś daleko,  niezależnie od nas. Tymczasem historię tworzy się także w małych miasteczkach i proces ten może być udziałem każdego z nas. Przykładem tego, jak ważna i jak barwna jest historia w jej lokalnym wymiarze, może być zarys historii Banku Spółdzielczego w Limanowej, opublikowany z okazji jubileuszu tej zasłużonej dla miasta i regionu spółdzielni kredytowej. Opowieść o stu trzydziestu pięciu latach jej działalności przekonuje nas że pożyteczne  i trwałe dzieła rodzą się z połączenia wrażliwości społecznej, praktycznie ukierunkowanej chęci działania oraz umiłowania stron rodzinnych. Powstałe w roku 1877 Towarzystwo Zaliczkowe, zrodzone z takich właśnie pobudek i oparte na zasadach spółdzielczych, wykazało wielką żywotność; ewoluując, dostosowując się do zmiennych warunków i zmieniając nazwy - przetrwało do dziś. 
Czytelnik, który zajrzy na karty książki zatytułowanej „Z historycznego skarbca” przekona się zapewne, że dzieje limanowskiego Towarzystwa Zaliczkowego oraz kontynuatora jego tradycji - Banku Spółdzielczego, nie są mało interesującym sprawozdaniem z działalności zapisanej w bezdusznych dokumentach. To pełna ciekawostek, pasjonująca opowieść, w której cytaty z historycznych źródeł przeplatają się ze wspomnieniami świadków wydarzeń, oraz biografiami mieszkańców miasta i powiatu, połączonymi w nierozerwalny sposób z ojczystą historią, począwszy od czasów galicyjskich aż po  współczesność. Krótki zarys dziejów spółdzielczości kredytowej w Limanowej, a częściowo także w powiecie limanowskim, przekonuje nas o tym, że historia polityczna nie jest wcale mniej istotna od historii gospodarczej. Obie są ważne, z tą tylko różnicą, że na tę drugą mamy znacznie większy wpływ. Rozumieli to założyciele Towarzystwa Zaliczkowego, którym przyszło działać w czasach zaborów. Powołując do życia spółdzielnię kredytową,  dali wyraz nie tylko mądrości gospodarczej, ale i  patriotyzmu. Jubileuszowe wydawnictwo Banku Spółdzielczego w Limanowej nie tylko odkrywa nieznaną dotąd kartę historii miasta, nie tylko ukazuje godne naśladowania postawy naszych przodków, ale z perspektywy stu trzydziestu pięciu lat zwraca także uwagę na znaczenie i siłę tradycji. Zapewnia ona fundament wiarygodności wielu współczesnym przedsięwzięciom i dodaje im skrzydeł.

                                                                                                                        Jerzy Bogacz

 

Informacja:
Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest pod adresem: http://bs.limanowa.pl/strona-glowna/o-banku/monografia-banku.html

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem monografii Banku w formie  drukowanej prosimy o kontakt z najbliższą placówką Banku.