Zaloguj się

SKO Zalesie

W marcu, w naszej szkole, został zorganizowany konkurs plastyczno - techniczny na najciekawszą skarbonkę  z surowców wtórnych. Zostało wykonanych 21 bardzo ciekawych prac. Jury podczas oceny brało pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wykorzystanie surowców wtórnych i estetykę wykonania. Po dłuższych naradach przyznano  pierwsze miejsce, 2 drugie, 4 trzecie miejsca i 6 wyróżnień. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a sponsorem  nagród był Bank Spółdzielczy w Limanowej, za co serdecznie dziękujemy.