Zaloguj się

SKO ZALESIE

Wśród gimnazjalistów zapanowała

MODA NA OSZCZĘDZANIE

 

Uczniowie Gimnazjum w Zalesiu,  w ramach konkursu

 „MODA NA OSZCZĘDZANIE”,

podczas tematycznych lekcji wychowawczych,  wykonali atrakcyjne plakaty przedstawiające  sposoby i cele oszczędzania. Pomysłowe oraz zachęcające do oszczędzania  plakaty, zostały wyeksponowane w salach klasowych i są częścią ich wystroju.

Komisja konkursowa po przeglądzie sal, oceniła  prace pod kątem:

zgodności z tematem, pomysłowości, estetyki.

Najwyższe oceny i równorzędne nagrody otrzymują:

Klasa II i klasa III

 

Opiekun SKO: Janina Ziębowicz