Zaloguj się

W Tymbarku zakończył się rajd górski "Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej", którego głównym celem jest uczczenie pamięci legionistów walczących i poległych na terenie ziemi limanowskiej.

Partnerem wydarzenia był Bank Spółdzielczy w Limanowej, dla którego każda inicjatywa mająca na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii kraju i regionu, jest cenna i godna wsparcia.

W roku bieżącym pierwsze miejsce zajęły grupa Wędrowców z Mechanika w grupie szkół średnich oraz Niezniszczalni ze Skrzydlnej w grupie szkół podstawowych. W grupie szkół średnich drugie miejsce  zajęła drużyna z tymbarskiego Strzelca, a trzecie reprezentacja klas policyjnych tymbarskiego Zespołu Szkół. W grupie szkół podstawowych drugie miejsce przypadło drużynie I Legion ze Stróży, a trzecie uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Limanowej.
 
Młodzież pokonała trasę: Słopnice Górne – Zaświercze - Tymbark. O kolejności miejsc rajdowych decydował konkurs kronik rajdowych przygotowanych przez startujące drużyny rajdowe. Rajd zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali dyplomy, znaczki rajdowe oraz nagrody rzeczowe których fundatorami byli: Urząd Gminy w Tymbarku, IPN Kraków, MOT Kraków, Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Nagrody wręczali: Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark oraz Jolanta Dunikowska - Wszołek, dyrektor Zespołu Szkół im. KEN.

Organizatorami rajdu byli: Jednostka Strzelecka Nr. 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku i  Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku. Patronat medialny nad imprezą sprawował portal Tymbark in.

- Rajd zorganizowany w Tymbarku był dla młodzieży doskonałą lekcją historii oraz uczczeniem pamięci poległych legionistów w walkach na ziemi limanowskiej – mówi Józef Banach, kierownik Internatu Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku , współorganizator imprezy. Wspaniała pogoda w trakcie trwania rajdu była również okazją do poznania piękna Beskidu Wyspowego – kończy Józef Banach.