Zaloguj się

24 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Świdniku odbył się finał szkolnego konkursu ortograficznego, pn. „Znawca ortografii”. Patronat nad konkursem objął Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W Konkursie, którego pomysłodawczyniami były Anna Biskup i Karolina Borucka, udział wzięto 15-stu uczniów z klas od I do III, wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor szkoły Lucyna Borzęcka, która przywitała nauczycieli, uczniów, a także przedstawicieli Banku w osobach: Sabina Załupska i Anna Kądziołka.Następnie uczniowie zmierzyli się z dostosowanymi do ich wieku oraz umiejętności dyktandami, które związane były z oszczędzaniem. Nie zabrakło takich pojęć jak pieniądze, marzenia, gotówka czy mistrz oszczędzania. Po ocenieniu prac Jury Konkursu wyłoniło zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank. Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu - Sabina Załupska, pogratulowała uczniom bardzo dobrej znajomości zasad poprawnej pisowni i życzyła dalszych sukcesów w zmaganiach z polską ortografią.