Zaloguj się

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego - mikrorachunku podatkowego.

Każdy podatnik zarówno przedsiębiorca jak i osoba nie prowadząca działalności gospodarczej otrzyma stały indywidualny i przypisany mu MIKRORACHUNEK. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Rachunki organów skarbowych, które funkcjonują w tej chwili zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2019 r.

Każdy podatnik oraz płatnik swój numer mikrorachunku może już teraz uzyskać w specjalnym generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. By wygenerować nowy, indywidualny rachunek podatkowy, wystarczy podać swój numer:
 • PESEL (osoby fizyczne)
 • lub NIP (pozostali podatnicy).
Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.          

PAMIĘTAJ:
Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet. Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:
 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy podatnik użyje numeru PESEL,
 • Y=2, gdy podatnik użyje NIP,
 • po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP?
Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.
W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Na jaki rachunek wpłacisz podatki inne niż PIT, CIT i VAT?
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu, podatnik:
 • w wygodny i prosty sposób zapłaci PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy i nie będzie już wybierać oddzielnych rachunków,
 • szybko sprawdzi numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
 • przy zmianie siedziby firmy, nadal będzie posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
 • nie będzie szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co ograniczy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
 • szybciej otrzyma potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-mozesz-sprawdzic-juz-od-dzis/