Zaloguj się

SKO Krosna

W Szkole Podstawowej w Krosnej odbyło się podsumowanie międzyklasowego konkursu oszczędzania. Ponadto wręczono najmłodszym - kl. "0" książeczki SKO z wkładem 1 zł. i opracowano gazetkę o tematyce oszczędzania i konkursów. Nagrody dla najbardziej aktywnych przekazał Bank Spółdzielczy w Limanowej.