Zaloguj się

Zapraszamy do udziału w konkursie dla małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Bank Spółdzielczy w Limanowej został fundatorem nagrody głównej w konkursie MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2012.

O tytuł Lidera Małopolskiej Przedsiębiorczości Społecznej ubiegać się mogą zarejestrowane w województwie małopolskim, działające przez co najmniej 1 rok:

• organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
• spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Nagroda dla zwycięzcy to 15 000 zł – ufundowana przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Zapraszamy również wszystkie podmioty ekonomii społecznej do składania rekomendacji dla samorządu lub firmy wspierającej ekonomię społeczną w Małopolsce.

Terminy
Aplikacje i rekomendacje można przysyłać do 30 czerwca 2012 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
Zwycięzcę poznamy 11 października 2012 r. podczas Gali w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji:
http://es.malopolska.pl/aktualnosci/konkurs-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2012.html
Joanna Sutuła, [email protected], tel. +48 12 426 88 11

Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I", wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.