Zaloguj się

20 września 2011 r. w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się finał I edycji Konkursu „Małopolski Lider przedsiębiorczości”

20 września 2011 r. w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się finał I edycji Konkursu „Małopolski Lider przedsiębiorczości”, zorganizowanego przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem konkursu jest promocja ekonomii społecznej i małopolskich przedsiębiorstw społecznych, które odniosły sukces komercyjny, a jednocześnie w wysokim stopniu realizują swą społeczną misję.

Nagroda główna, pieniężna ufundowana została przez Bank Spółdzielczy w Limanowej, nagrody dla wyróżnionych laureatów w formie doradztwa biznesowego zapewniła firma PwC.

Laureat nagrody głównej - Stowarzyszenie Siemacha - nagrodzone zostało za prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie – unikalne połączenie wychowania, sportu i terapii. Kapituła konkursu wysoko oceniła profesjonalność działań podejmowanych przez stowarzyszenie, ciekawą i atrakcyjną ofertę oraz liczne niestandardowe działania promocyjne przy zachowaniu wartości i celów społecznych godnych podziwu.

W konkursie przyznano także trzy wyróżnienia. Pierwsze z nich trafiło do Spółdzielni Socjalnej OPOKA z Kluczy. Drugim została wyróżniona Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL. Trzecie wyróżnienie powędrowało do Laboratorium Cogito Sp. z o.o.

***
Patronat honorowy objął marszałek Marek Sowa. Patronat medialny objęli: Dziennik Polski, Radio Kraków oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.