Zaloguj się

Ruszyła nowa edycja edukacyjnej gry internetowej dla Szkół oszczedzających pod patronatem Banku.

Wychowaj sobie klienta – to hasło przyświeca wielu firmom, mimo trudnych, kryzysowych warunków  prowadzenia biznesu. Długofalowa praca z klientem, szczególnie z dziećmi i młodzieżą to proces wymagający poświęceń, a pewność uzyskania z niego bezpośrednich profitów jest właściwie żadna. Mimo to, w minionym roku Banki - w tym Bank Spółdzielczy w Limanowej - rozwijały ofertę skierowaną do najmłodszych interesariuszy, zachęcając ich do poznawania świata finansów, aby zderzenie z nim w dorosłym życiu było przyjemnością i nie przyniosło bolesnych rozczarowań.  W trosce o przyszłość najmłodszych Bank Spółdzielczy w Limanowej uruchomił właśnie drugą edycję gry „Łowcy Skarbów SKO – kosmiczna przygoda”, skierowana tym razem do poszerzonego grona odbiorców.

Pierwsza edycja „Łowców Skarbów SKO” cieszyła się zainteresowaniem przekraczającym założenia organizatorów. Już po kilku tygodniach gra wymagała… poszerzenia, gdyż przewidywana liczba uczestników i pula punktów do zdobycia okazały się niewystarczające. Druga edycja – „Łowcy Skarbów SKO- Kosmiczna przygoda” zawiera kilka istotnych modyfikacji. Uczniowie rywalizują
w dwóch grupach wiekowych, zmienił się oczywiście wygląd strony głównej i podstron, przedmiotem dokonywania wirtualnych transakcji są nowe towary. Wszystko odbywa się w „przestrzeni kosmicznej”, by stworzyć warunki jak najbardziej odległe od bieżącej rzeczywistości, a nacisk położyć na ponadczasowe mechanizmy rynkowe rządzące gospodarką.

Dzięki grze Bank Spółdzielczy w Limanowej realizuje swoją wieloletnią strategię budowania oferty dla najmłodszych poprzez Szkolne Kasy Oszczędności. Przy okazji zwiększa świadomość ekonomiczną wśród swoich przyszłych klientów. Korzyści z tego tytułu są szerokie i co najważniejsze, obopólne. Uczniowie zyskują wiedzę potrzebną w dorosłym życiu, Bank zyskuje możliwość docierania do coraz szerszej bazy potencjalnych klientów - nie tylko z ofertą produktową, lecz również z informacją
o wartościach, którymi Bank się kieruje i które stanowią swoisty fundament jego działania.

Doświadczenia Banków Spółdzielczych w pracy z młodzieżą pokazują, że osiągnięcie zadowalających efektów tej pracy stawia nowe wyzwania. Współczesna nam młodzież różni się w znaczący sposób od tej sprzed 10 – 20 lat. Uczniowie dzisiejszych podstawówek i gimnazjów wychowywali się w erze komputerów i nadmiaru informacji. Wartościowe treści trzeba im nie tylko podać na tacy, najlepiej jeszcze w atrakcyjny i angażujący sposób. Gra „Łowcy Skarbów SKO” okazała się „strzałem
w dziesiątkę”. Łącząc elementy edukacji i tzw. „grywalizacji” pozostawia stały efekt w głowach uczestników w postaci dobrych nawyków i wiedzy, która będzie ich wyróżniać spośród rówieśników.

Zapraszamy na: http://www.bs.limanowa.pl/sko.html