Zaloguj się

Skorzystaj z jubileuszowej oferty i zarabiaj na lokacie, którą oferuje Bank z okazji 135-lecia swojej działalności!

Skorzystaj z wyjątkowej oferty jaką Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje z okazji 135-lecia swojego działania i zarabiaj na LOKACIE JUBILEUSZOWEJ!

 

Okres promocji:

Promocja trwa od 24.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

 Okres:

Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie 12- miesięcznej lokaty oszczędnościowej Standard w złotych w okresie trwania promocji i utrzymanie jej przez zadeklarowany okres.

 Oprocentowanie:

Lokata Standard otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.

 Oprocentowanie jest zależne od kwoty lokaty i wynosi:

 Promocyjne oprocentowanie lokaty obowiązuje w jednym okresie funkcjonowania lokaty.

 Korzyści:

Dodatkowe atuty:

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu, odsetki nalicza się od kwoty lokaty w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, w dniu wypłaty. 

Waluta lokaty: PLN

 Opłaty i prowizje:

Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności związane z obsługą lokat objętych promocją Wysoki Standard.

 Aby otworzyć lokatę wystarczy:

 System Gwarantowania Depozytów - Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.