Zaloguj się

Tradycją stało się, że kolędnicy z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Limanowianie” odwiedzają Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Mili goście zostali serdecznie przyjęci przez pracowników i Zarząd Banku. Podczas kolędowania wszystkim towarzyszyła radosna i przyjazna atmosfera. Prezes Zarządu Adam Dudek oraz Wiceprezes Waldemar Żurek podziękowali za życzenia i pięknie zaśpiewane kolędy.