Zaloguj się

Bank sponsorem konkursu

24 marca 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy „Limanowa
w oczach dziecka”
pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa
mgr inż. Władysława Biedy. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas trzecich z czterech miejskich szkół. Wzięło w nim udział 21 uczestników. Komisja oceniająca była pod wrażeniem bardzo wysokiego poziomu wiedzy dzieci na temat naszego miasta.

Laureaci konkursu wiedzy:

I miejsce – Martyna Ciuła - ZSS Nr 1

II miejsce – Weronika Jasica , Karolina Słowińska – ZSS Nr 1

III miejsce – Natalia Kurczab - ZSS Nr 3

IV miejsce – Aneta Dąbrowska - ZSS Nr 3

V miejsce – Magdalena Libura - ZSS Nr 1

VI miejsce – Kacper Iwan – ZSS Nr 2, Franciszek Dzik - ZSS Nr 1

Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przygotowano także konkurs plastyczny pt. „Ważne wydarzenia na terenie naszego miasta”. Na konkurs napłynęło  86  prac plastycznych.

Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli Burmistrz Miasta Limanowa Władysław  Bieda, przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz, przewodniczący Komisji Oświaty Adam Dębski oraz dyrektor ZSS Nr 1 Kazimiera Zięba.

Sponsorami nagród byli:  Urząd Miasta Limanowa, Bank Spółdzielczy
 w Limanowej i Rada Rodziców ZSS Nr 1 w Limanowej, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Organizatorami konkursu byli:  Dyrektor ZSS Nr 1 mgr Kazimiera Zięba oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Bożena Banach,  Małgorzata Golonka, Irena Kruzel, Dorota Reciak.

Wszystkim uczestnikom konkursów i nauczycielom przygotowującym GRATULUJEMY!