Zaloguj się

Uczniowie klasy 5a i 6a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej wzięli udział w lekcjach na temat oszczędzania.

Spotkanie podzielone było na kilka części. W pierwszej z nich uczniowie pracowali z tematycznym tekstem literackim, kolejna część lekcji poświęcona była na dyskusję. Poruszony został temat dotyczący sposobów i celów oszczędzania, z uwzględnieniem działalności SKO (Szkolnej Kasy Oszczędności) działającej pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. Następną częścią była praca grupowa, w efekcie której uczniowie klasy 5. wykonali mapy myśli na temat oszczędzania, a uczniowie klasy 6. opracowali hasła zachęcające do oszczędzania.
Materiały, które powstały na lekcjach stworzyły gazetkę ścienną w szkolnej bibliotece.Agata Michura
Opiekun SKO
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Limanowej