Zaloguj się

SKO ZALESIE

W listopadzie w klasach  IV - VI,  pod kierunkiem wychowawców, odbyły się lekcje w/g scenariuszy TalentowiSKO.

Najpierw uczniowie pracowali nad tematem „Mój dom – mała firma. Też trzeba nią zarządzać”. Zadaniem uczniów było wskazanie swoich talentów, a następnie talentów swoich kolegów i koleżanek. Uczniowie wykazywali się znajomością  zagadnień z zakresu budżetu domowego, uczyli się ekonomii rodziny oraz respektowania praw innych.
Podczas drugiej lekcji  „Osiągam cele, bo talentów mam wiele” Uczniowie dowiedzieli się , że swoje talenty można wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Rozmawiali na temat sposobów osiągania wyznaczonych sobie celów.
Lekcje były doskonałą zabawą i jednocześnie nauką o finansach domowych,
o  budowaniu poczucia swojej wartości poprzez angażowanie się we wspólne działania na rzecz innych. Uczniowie przy pomocy atrakcyjnych kart pracy uczyły się wskazywania swoich mocnych stron, słuchania o sobie opinii kolegów i rodziców. Dzieci nabrały świadomości, że otrzymanie pieniędzy warunkuje wykonanie pewnej pracy zarobkowej oraz, że w życiu niezbędne jest planowanie wydatków i umiejętność oszczędzania.


Opiekun SKO: J.Ziębowicz