Zaloguj się

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Starym Rybiu okazały się wspaniałą i wartościową lekcją patriotyzmu.

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego


                                                                                                 Jan Paweł II

Dużym wkładem artystycznym wykazała się klasa III i IV . Piękna inscenizacja, pieśni patriotyczne oraz informacje historyczne przygotowane przez uczniów wspomnianych klas przypomniały wszystkim jak ważna jest wolność Ojczyzny.

Korzystając z okazji Dyrektor szkoły wręczyła nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy uczestniczyli w szkolnym konkursie „Najładniejsza zakładka do książki”  zorganizowanym przez bibliotekę szkolną we współpracy z Szkolną Kasą Oszczędności. Nagrody otrzymali:

I miejsce – A. Kucza, N. Leśniak
II miejsce – Z. Gogól, O. Mamak
III miejsce  - J. Kucza, A. Miśkowicz,|
Wyróżnienia – O. Bieniek, K. Kucza, O, Zapart

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.


Podsumowując, zakończmy słowami Jana Pawła II Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. Niech Jego słowa staną się mottem młodego pokolenia wchodzącego w świat dorosłości.

 

                                                                                                         mgr Małgorzata Ryś
                                                                                                          
Irena Juszkowicz