Zaloguj się

19 listopada 2019 r., na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niskowej, przedstawiciele Banku wzięli udział w spotkaniu z uczniami. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki finansów i bankowości.

Sabina Załupska, Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu, przeprowadziła prelekcje w dwóch grupach. Uczniowie klas od I do III, dowiedzieli się co to jest oszczędzanie, bank, Szkolna Kasa Oszczędności, dlaczego warto oszczędzać, a także jaką rolę pełnią banki we współczesnym świecie. Natomiast uczniowie klas starszych od IV do VIII rozmawiali o tym jak korzystać z produktów bankowych, co to jest oprocentowanie kredytów i depozytów oraz do czego przydaje się konto bankowe.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Na zakończenie wzięli udział w krótkim quizie sprawdzającym ich wiedzę, który przeprowadziła Anna Kądziołka – pracownik Banku ds. marketingu. Poprawne odpowiedzi nagradzane były drobnymi gadżetami Banku.

Spotkanie było także okazją do rozstrzygnięcia i podsumowania konkursów szkolnych, które w ostatnim czasie odbyły się w szkole w ramach działań SKO.  Dla klas 0-III konkurs plastyczny  "Wesoła moneta", natomiast dla klas IV-VIII „Dyktando SKO”. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Gratulujemy!

Laureaci konkursu "Wesoła moneta": 
                                                                                                                                            
I miejsce: Lena Sromek, kl. 0                                                                                                                                     
II miejsce: Szymon Plata, kl. I                                                                                                                                     
III miejsce: Kacper Łabuda, kl. I

Laureaci konkursu „Dyktando SKO”:              

(dla klas IV-V)
I miejsce: Milena Zaryczny, kl.V                                                                                                                                           
II miejsce: Aleksandra Motyka, kl.IV                                                                                                                   
III miejsce: Eryk Kumor, kl.V

(dla klas VI-VIII)
I miejsce: Anna Pasiut, kl.VIII                                                                                           
I miejsce: Amelia Zaryczny, kl.VII                                                                                                                                   
II miejsce: Justyna Sromek, kl. VI                                                                                                                      
III miejsce: Adam Gołąb, kl. VI 
                                                                                                                                                      
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za miłe spotkanie i możliwość przeprowadzenia lekcji.