Zaloguj się

Mając na względzie umacnianie więzi z właścicielami, klientami naszego Banku, prezentujemy kolejny numer „Kuriera Finansowego”.

Na jego łamach przybliżamy problematykę bankowości spółdzielczej, zamieszczamy informacje dotyczące oferty oraz informujemy o wydarzeniach z życia Banku.
„Kurier finansowy” jest wydawany co kwartał i dostępny bezpłatnie w każdej placówce Banku.  Publikowany jest ponadto  w serwisie internetowym Banku, gdzie od bieżącego numeru będzie  można przeglądać go również w wersji on- line .

Aktualny numer dostępny pod linkiem http://bs.limanowa.pl/o-banku/kurier-finansowy.html
.