Zaloguj się

Od października 2013 r. zmianie ulegają zasady otwierania i prowadzenia rachunków dla Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych.

Rachunek dla Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych umożliwia:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku,

2. przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla PKZP,

3. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla PKZP,

4. możliwość korzystania z kanałów bankowości internetowej, który wybierany jest w zależności od ilości osób uprawionych do dysponowania rachunkiem eBankNet lub eCorponet,

5. możliwość korzystania z usługi SMS Banking oraz telefonicznej usługi na hasło.

 

Zapraszamy do naszych placówek!