Zaloguj się

Zachęcamy do udziału w konkursach TalentowiSKO!

30 września wystartowały konkursy Programu TalentowiSKO.
Odbędę się one w siedmiu regionach Polski (zgodnie z podziałem regionalnym w Grupie BPS). W finale wybierzemy laureatów ogólnopolskich. W obu etapach komisje konkursowe porównają
i ocenią prace w kategoriach dostosowanych do poziomu kształcenia, a więc wśród uczniów szkół podstawowych, z rozróżnieniem na szkoły małe i szkoły duże, wśród gimnazjów i placówek
ponadgimnazjalnych.

Dla szkół podstawowych – „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”
Oceniane będą zarówno wyniki działalności SKO, jak i udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania w trzech formach:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu o oszczędzaniu.
2. Napisanie i zaprezentowanie przedstawienia związanego z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów na forum większym niż jedna klasa szkolna.
3. Zorganizowanie zbiórki pieniędzy lub aukcji na określony cel.
4. Kronika przedsięwzięć oraz szkolny blog.

Dla szkół gimnazjalnych – „Spółdzielnia Dobrych Serc” Uczniowie będą zobowiązani zorganizować zbiórkę pieniędzy lub aukcję na wybraną akcję społeczną. Komisja Konkursowa oceni organizację działań oraz ich udokumentowanie w postaci prezentacji Power Point i na blogu szkoły, promocję i popularyzację działań konkursowych i SKO oraz aktywność gimnazjum na blogu.

Dla szkół ponadgimnazjalnych – „Inkubator Szkolnych Biznesów”
Oceniany będzie zgłoszony do konkursu biznesplan – jego innowacyjność, kompletność, perspektywiczność, potencjał rozwojowy. Dodatkowo brany pod uwagę będzie sposób prezentacji
projektu.

Regulaminy Konkursów dostępne są w zakładkach konkursowych SKO.