Zaloguj się

Konkursy w ramach programu TalentowiSKO.

Talenty dodajemy, czyli trzy zadania konkursowe dla podstawówek

W szkołach podstawowych pozostała znana z lat ubiegłych nazwa konkursu: „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”, ale zadania uległy modyfikacji. Uczestnicy konkursu, oprócz standardowych działań w SKO, staną się organizatorami konkursu o  oszczędzaniu oraz aukcji, a także aktorami w napisanym przez siebie przedstawieniu, zagranym na forum szkoły, w ciekawy, twórczy sposób opowiadającym o idei przedsiębiorczości, talentów i wspólnej pracy.

Talenty mnożymy, czyli my – dla innych

Konkurs dla gimnazjalistów nosi nazwę: „Spółdzielnia dobrych serc” i polega na znalezieniu, wymyśleniu form oraz zorganizowaniu długofalowych działań służących zebraniu środków na ważny społecznie cel. Może to być np. pomoc lokalnemu Domowi Dziecka, ale również wyremontowanie świetlicy szkolnej. Konkurs wpisuje się w zadania projektowe, które każdy uczeń gimnazjum – zgodnie z Podstawą Programową musi podjąć. Konkurs wskazuje ponadto na wartość pracy zespołowej i  buduje kompetencje w tym zakresie.

Talenty potęgujemy, czyli kreujemy własne biznesy

Na uczniów szkół ponadgimnazjalnych czeka ambitne zadanie w konkursie "Inkubator szkolnych biznesów" – muszą napisać biznesplan do wymyślonego przez siebie przedsięwzięcia.


We wszystkich konkursowych odsłonach oceniana będzie także strona promocyjna działań: upowszechnianie wiedzy na temat zadań, sposób prezentacji treści realizowanych projektów oraz prowadzenie bloga na stronie Talentowisko.pl.

Regulaminy konkursów dostepne są na stronie TalentowiSKO.pl

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach, na zgłoszenia czekamy do końca października 2014 r.