Zaloguj się

Relacja z uroczystego wernisażu prac ceramicznych konkursu Skarbonka.

W dniu 15 czerwca 2009 roku w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Limanowej miał miejsce uroczysty wernisaż prac ceramicznych. Uczestnikami były dzieci i ich opiekunowie ze szkół w Kamionce, Szyku, Kątach i Jaworznej.

Po uroczystym otwarciu wystawy artystów przywitali: Prezes Stanisław Paluch oraz Prezes Tadeusz Wątroba. W spotkaniu uczestniczyli także Państwo Elżbieta i Piotr Zbrożek, którzy prowadzili warsztaty ceramiczne zarówno na poziomie szkół, jak również gościli dzieci w swojej pracowni artystycznej w Szyku.

Elżbieta Zając-Zbrożek, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie, inspiruje się bogactwem kulturowym regionu oraz urodą pejzażu. Do tworzenia swoich prac wykorzystuje papier, kamień, łyko i inne naturalne materiały. Prace artystki prezentowane są na wystawach krajowych, zagranicznych, licznych wystawach oraz konkursach.  Piotr Zbrożek, również absolwent Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie, zajmuje się rzeźbą w drewnie, kamieniu, brązie, lodzie oraz medalierstwem i rysunkiem. Rezalizuje rzeźby sakralne. Uczestniczy w międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich, plenerach, a także bierze udział w licznych konkursach z sukcesami.

Podczas trwania konkursu dzieci wykonywały prace z gliny – skarbonki, w najróżniejszych kształtach. Były to zarówno tradycyjne świnki, ale także inne zwierzątka, domki, dzbanki, ryby, piramidy, szkatułki i wiele innych pięknych prac.

Poziom wykonania prac był niezwykle wysoki, dlatego wręczenie nagród dla poszczególnych szkół odbyło się w drodze losowania. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy inne szkoły do włączenia się w systematyczne oszczędzanie w ramach SKO, którego ukoronowaniem był konkurs.

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Konkurs „Skarbonka – mój pierwszy bank” skierowany był do realizacji w szkołach objętych patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej w ramach akcji SKO.

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Konkurs zorganizowano, by rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

CELE SKO: