Zaloguj się

18 października w Szkole Podstawowej w Szyku ogłoszony został ogólnoszkolny konkurs plastyczny. Przedmiotem konkursu było wykonanie przez ucznia projektu karty płatniczej z logo Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Najpiękniejsze prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej oraz 26 lutego 2019 r. podczas szkolnej uroczystości poświęconej popularyzacji oszczędzania w SKO. Z ramienia Banku w uroczystości uczestniczyła Pani Sabina Załupska – Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu.Na zakończenie uroczystości uhonorowano laureatów konkursu pt. „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”, przekazując nagrody za aktywne oszczędzanie.