Zaloguj się

SKO Młynne

Konkurs adresowany był do uczniów klas I – VI. Zadaniem dzieci było przedstawienie w formie pracy plastycznej zalet oszczędzania

w SKO. Na konkurs wpłynęło 28 prac, z których jury wyróżniło 9.

Prace uczniów zostały umieszczone na gazetce szkolnej.

Na szkolnym apelu autorzy wybranych prac otrzymają dyplomy oraz upominki.

 

Opiekun SKO: Anna Pytel