Zaloguj się

SKO Piekiełko - Szkoła Podstawowa

W dniu  28 stycznia 2014r. na uroczystym apelu zostały rozdane nagrody dla uczniów, którzy zebrali największą sumę pieniędzy na swoich kontach SKO.
Lista nagrodzonych uczniów  Niepublicznej  Szkoły Podstawowej w Piekiełku:

 

Opiekun SKO: Joanna Janota