Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej został fundatorem nagrody głównej w konkursie MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2013. Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Konkursu.

O tytuł Lidera mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych oraz spółki non profit. W  konkursie nagradzany jest też biznes i gminy, które wspierają rozwój małopolskiej ekonomii społecznej. Nowością tegorocznej edycji jest kategoria Debiut 2013 dla najmłodszych firm społecznych.

28 czerwca 2013 - termin składania aplikacji(decyduje data wpływu)

Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw społecznych – firm, które prowadząc działalność gospodarczą realizują jednocześnie cele społeczne.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i działające od co najmniej 24 miesięcy:

II. Kategoria – Debiut 2013

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w  województwie małopolskim i działające w okresie od co najmniej 12 do 24 miesięcy:

III. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Rekomendacje dla gmin i powiatów mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej.

IV. Kategoria - Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej. Rekomendacje w tej kategorii mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej.

V. Kategoria – Nagroda publiczności

Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu przeprowadzonego we współpracy z Dziennikiem Polskim. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.

Nagrody

Nabór aplikacji trwa do 28 czerwca 2013 roku. Natomiast zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w październiku podczas uroczystej Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013.

Więcej informacji:
Joanna Sutuła,
e-mail: [email protected],
tel. (+48) 12 426 88 11
http://es.malopolska.pl/aktualnosci/konkurs-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2013-otwarty.html