Zaloguj się

Czy zajęcia świetlicowe mogą by nudne?! NIE! Wystarczy trochę inwencji twórczej. Tak zrodził się konkurs pt. "Droga do sukcesu finansowego"- gra planszowa.

Organizatorkom konkursu, opiekun świetlicy Karolinie Rurchała, oraz opiekun Szkolnego Koła SKO Irenie Juszkowicz, chodziło o pobudzenie u dzieci kreatywnego, biznesowego myślenia.

Współpracując w grupach dzieci za zadania miały wykonać grę planszową, której celem było dojście do mety - SUKCESU, pokonując po drodze przeszkody.

 Wyniki konkursu ogłoszono 23 listopada 2019r. Lauretami zostali:
  • Lena Pławecka,
  • Ania Kucza,
  • Karolina Kucza,
  • Kacper Juskowicz,
  • Oliwia Bieniek.

Nagrody ufundowało Szkolne Koło SKO.


Irena Juszkowicz
Opiekun SKO
Szkołą Podstawowa w Starym Rybiu