Zaloguj się

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o zmianach w Taryfach opłat i prowizji oraz Regulaminach.

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. zmianie ulegają:
W Taryfach doprecyzowane zostały przypisy odnoszące się do przelewów natychmiastowych w zakresie obowiązujących limitów transakcji. Ponadto, w Taryfie dla klientów indywidualnych zmieniona została stawka prowizji od zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych.

Zmiany w Regulaminach związane są z wprowadzeniem możliwości niestosowania silnego uwierzytelniania dla transakcji internetowych, przy spełnieniu określonych warunków. Dodatkowo, dla wszystkich kart debetowych, zostały zmienione limity wypłat gotówki w ramach usługi cash back, a w przypadku kart debetowych dla klientów indywidualnych zwiększono maksymalne limity gotówkowe i bezgotówkowe dla kart Visa.

Jednocześnie w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych doprecyzowano zapisy w zakresie realizacji przelewów otrzymanych w walucie PLN na inne rachunki walutowe za pośrednictwem systemów Express Elixir i SORBNET, dodano ogólne powody wypowiedzenia Podstawowego Rachunku Płatniczego oraz wprowadzono zmiany redakcyjne i porządkowe.

Regulaminy i Taryfy dostępne są na stronie internetowej www. bs.limanowa.pl oraz w placówkach Banku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach Banku.