Zaloguj się

Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2019 r. wprowadzamy zmiany w następujących dokumentach:

Powyższe dokumenty zostały dostosowane do Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat
za przeliczenie waluty na terytorium Unii.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Taryfie opłat i prowizji bankowych obejmują:
  • Obniżenie kosztów płatności zagranicznych w euro w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); opłata za przelewy typu SEPA będzie taka sama jak przelewu krajowego ELIXIR z konta.
  • Zmiany kosztów pozostałych transakcji dewizowych wysyłanych i otrzymywanych, innych niż wymienione w pkt. 1.
  • Zmiany opłat za przelewy wewnętrzne i polecenia przelewów składane w placówce Banku w systemie ELIXIR.
  • Zmiany opłat związanych z kartami płatniczymi, w tym opłat za obsługę kart do wybranych typów kont.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w dowolnej placówce Banku.