Zaloguj się

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2018r. zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego.

Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN [30 zł-Visa oraz 50 zł-MasterCard] poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej transakcji bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN.

Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system w tle, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana [oczywiście jeśli karta jest aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny]. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Nie ma znaczenia upływ czasu - nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.
Limity będą ustawione dla kart zbliżeniowych automatycznie. Bank i Klienci nie muszą wykonywać żadnych czynności w związku z wprowadzeniem limitu kumulatywnego.