Zaloguj się

To ,,świnkowy zawrót głowy ‘’, pełna mobilizacja, przeliczanie, wpłacanie, aby zdobyć kolejną nagrodę.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się do konkursu ,,Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej” .   

Elżbieta Bargieł
Opiekun SKO w SP nr 2 w Przyszowej