Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej rozpoczął proces wymiany standardowych kart stykowych na karty z funkcją płatności zbliżeniowych.

Już w bieżącym miesiącu posiadacze kart Visa Classic debetowa, którym upływa ważność, otrzymają karty z funkcją zbliżeniową. Proces wymiany kart dotyczy obecnych Klientów w ramach wznowień. W późniejszym terminie planowana jest także wymiana pozostałych kart stykowych. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe koszty dla klienta. Nowe karty zbliżeniowe nie będą dla klienta droższe niż standardowe - informuje Zofia Szewczyk, Dyrektor Handlowy Banku.

Jak działają płatności zbliżeniowe?
Dokonując płatności kartą zbliżeniową nie jest konieczne potwierdzenie takiej transakcji PIN-em, ale tylko do kwoty 50 zł. Powoduje to że płatności dokonywane są bardzo szybko, wystarczy tylko przyłożyć kartę do terminala i zapłata jest dokonana.

Bezpieczeństwo transakcji zbliżeniowych
Informujemy, że dla bezpieczeństwa klientów, zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie w formie limitu kumulatywnego dla kart zbliżeniowych. Oznacza to, że po wykonaniu płatności kartą bez użycia kodu PIN na łączną sumę przekraczającą 200 zł, kolejna transakcja zostanie odrzucona i będziecie Państwo zmuszeni ponowić płatność umieszczając kartę w czytniku i potwierdzić transakcję kodem PIN. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa. Nie ma znaczenia upływ czasu - nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.

Wyłączenie funkcji zbliżeniowej
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowych w portalu kartoSFERA. W tym celu po zalogowaniu się do portalu, należy przy danej karcie odznaczyć płatność zbliżeniową i następnie zaakceptować wprowadzaną zmianę.