Zaloguj się

Informujemy, że rozpoczęła się kampania promocyjna dla użytkowników kart Mastercard.

W sierpniu i wrześniu wszyscy posiadacze kart Mastercard® Debit i Maestro® Debit zostaną automatycznie objęci darmowym ubezpieczeniem, które chroni pieniądze wypłacane z bankomatów poza granicami Polski.

Jak to działa w praktyce?

  • Wypłać gotówkę z bankomatu za pomocą karty Mastercard® Debit lub Maestro® Debit i zachowaj potwierdzenie operacji.
  • Twoje pieniądze są chronione przez 24 godziny od wypłaty, jeśli dojdzie do kradzieży lub do 4 godzin od wypłaty, jeśli zostaną zrabowane.
  • Jeśli stracisz pieniądze w wyniku kradzieży lub rabunku, zachowaj spokój.• Zadzwoń do AXA pod całodobowy numer +48 22 575 95 44 i  poinformuj o zdarzeniu.
  • Zgłoś kradzież lub rabunek lokalnej policji w ciągu 48 godzin od zdarzenia. Odbierz kopię policyjnego raportu.

Ubezpieczycielem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, ul. Prosta 68, 00-83 Warszawa, wchodząca w skład grupy AXA.