Zaloguj się

Przedsiębiorco skorzystaj z kalkulatora – zobacz na jakie finansowanie możesz liczyć w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Skorzystaj z kalkulatora i wyliczyć kwotę subwencji:
 
Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama.


Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. W żaden sposób nie może być traktowany jako gwarancja lub zapewnienie otrzymania subwencji w wysokości obliczonej przy jego użyciu. Nie stanowi też jakiejkolwiek oferty o charakterze doradczym lub consultingowym przy ubieganiu się o subwencję w ramach Programi Tarcza Finansowa PFR. W materiale wyliczana jest jedynie maksymalna wysokość subwencji, o którą można wnioskować w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 
 

Jak obliczana jest kwota subwencji?


Tarcza finansowa dla mikrofirm
udzielana jest w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
  • Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji i nie może przekroczyć kwoty 324 tys. zł dla jednej mikrofirmy.
  • Pozostała, nieumorzona  kwota  subwencji  finansowej,  podlegać  będzie  zwrotowi  i  będzie  spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw
udzielana jest w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach.
  • 25 % subwencji umarzanej jest automatycznie pod warunkiem prowadzenia działalności, dodatkowe 25 % w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a 25 % umorzenia zależy od utrzymania zatrudnienia.
  • Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19 i nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł dla jednej firmy.
 
 

Warto wiedzieć


Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie:
W razie pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu – lista placówek.


Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z Tarczy Finansowej, w trakcie których:

  • poznasz najważniejsze założenia Tarczy Finansowej PFR,
  • dowiesz się, w jakiej formie udzielanie jest wsparcie w ramach Programu,
  • uzyskasz informację na jakie cele może być przeznaczona subwencja finansowa w ramach Programu,
  • zapoznasz się z warunkami składania wniosków o wsparcie.

Zarejestruj się na szkolenie: pn-pt 13:00-15:00  -  Infolinia 800 800 120.
Więcej na: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/