Zaloguj się

Bankowa aplikacja mobilna ułatwia zarządzanie prywatnymi finansami, bowiem umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny dostęp do konta bankowego z telefonu, czy tabletu.

Aplikacja mobilna BSLMobile to oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych (smartphone, tablet). WAŻNE! Wymagania: Android 6.0 i wyższy, IOS 13.2 lub nowszy


Co zrobić w przypadku zmiany urządzenia mobilnego, np. telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja, na inny?


W przypadku zmiany telefonu na inny, poprzednio powiązane urządzenie należy w bankowości internetowej odłączyć od konta (zakładka „Mój Profil” – „Aplikacja mobilna” – symbol „X” przy urządzeniu). Następnie ponownie przeprowadzić proces parowania urządzenia.

 
Instrukcja jak rozparować telefon z aplikacją:
 
1. Zaloguj się z komputera/tableta lub dotychczas używanego telefonu do bankowości elektronicznej eBankNet poprzez przeglądarkę internetową. Adres logowania: https://e.bs.limanowa.pl/#login


2. Po zalogowaniu się wybierz zakładkę „Mój profil”.
 
3.  W kolejnym kroku wybierz, znajdującą się po lewej stronie, zakładkę „Aplikacja mobilna”.
 
4. Otworzy się okno, gdzie znajduje się nazwa urządzenia, które jest aktualnie sparowane z aplikacją mobilną.


 
5.  Aby rozparować aplikację z dotychczasowym urządzeniem naciśnij „X”, a następnie wpisz hasło do systemu (hasło, którym logujesz się do bankowości elektronicznej) i kliknij „Usuń”.


6.  Po wpisaniu hasła, wyświetli się informacja o usunięciu profilu.    

 

Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji mobilnej na nowym urządzeniu (telefonie), musisz je sparować z aplikacją.


Instrukcja instalacji aplikacji BSLMobile znajduje się:
 


 

Co zrobić w przypadku utraty urządzenia mobilnego np. telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja?


Jeżeli dotychczas logowałeś się do bankowości elektronicznej eBankNet:
  • na komputerze/tablecie i urządzenie to dodałeś do zaufanych – wystarczy, że w serwisie bankowości internetowej usuniesz powiązane, dotychczas używane urządzenie/telefon (instrukcja jak wyżej).
  • wyłącznie przez aplikację mobilną a innych urządzeń, np. komputer/tablet nie dodałeś do zaufanych, musisz skontaktować się z najbliższą placówką Banku w celu rozparowania /usunięcia dotychczas używanego urządzenia (telefonu) z aplikacją. UWAGA: może to wówczas zrobić wyłącznie pracownik Banku.

     

Pobierzaplikację mobilną BSLMobile i zarządzaj swoim kontem gdziekolwiek jesteś!